top of page
Image by Shubham Bochiwal - Academy of Understanding

De Begripscode

Sinds ons oprichting in 2009 hebben we ons gespecialiseerd in het ontwikkelen en laagdrempelig aanbieden van praktische,  inspirerende en effectieve instrumenten en uitdagingen die mensen helpen mensenkennis te vergroten en levenskunst te ontwikkelen. Sinds 2019 bieden we twee programma's aan die zijn toegespitst op het ontwikkelen van vaardigheden op het vlak van wereldburgerschap, voor studenten in MBO, HBO en op Universiteiten. Ze worden toegejuicht door zowel docenten als studenten, om het nieuwe licht dat ze werpen op jezelf ontwikkelen EN op de manier waarop. 
Download info hier

Vierstemmigheid ©
Een belangrijk element in de cursus is het concept van Vierstemmigheid©, waar de BegripsAcademie zo'n beetje het patent op heeft. Studenten worden zich bewust van het universele principe dat er vier fundamentele verlangens zijn die leiden tot vier specifieke manieren van denken, handelen en communiceren. Het toepassen van alle vier vergroot hun mogelijkheden en persoonlijke effectiviteit en helpt enorm om menselijk gedrag te begrijpen en het vermogen te ontwikkelen om op elk moment af te stemmen op de 'frequentie' waarin mensen denken en doen.

Het programma
De acht lessen van 2,5 uur, die meestal elke twee weken plaatsvinden, zijn zeer interactief. Ervaring en uitwisseling zijn de sleutel. Elke klas heeft daarbij ook een digitale ontmoetingsplaats, alleen toegankelijk voor de studenten en hun docent/coach. Hier ontvangen studenten twee praktische (en leuke!) uitdagingen. De opdrachten testen verschillende vaardigheden uit de 21e eeuw: kritisch denken, zelfreflectie en zelfregulering, samenwerken, inlevingsvermogen, probleemoplosvaardigheden en sociaal-culturele intelligentie.

Opbrengst
Aan het eind van de cursus hebben studenten niet alleen hun vierstemmige mogelijkheden ontdekt en beter leren inzetten, ze hebben ook een sterk bewustzijn ontwikkeld van wat er nodig is om te leven en te fungeren als meelevende en verantwoordelijke volwassen 21e-eeuwse wereldburgers.

Een vijfdaagse opleiding voor docenten/coaches
Om de cursus aan studenten te kunnen geven, kunnen docenten/coaches een vijfdaagse opleiding volgen bij de BegripsAcademie. Ze vindt plaats binnen je eigen instelling of op een andere locatie, als je dat liever hebt. Extra video-tutorials dienen als herinneringen en herhalingen voor later gebruik. Deelnemende docenten ontvangen alle benodigde materialen voor een eerste groep studenten. Veel kan later opnieuw worden gebruikt. Persoonlijk studiemateriaal dat aan studenten wordt uitgedeeld, kan in toekomstige cursuscycli worden besteld bij de Academy of Understanding.
Download info hier
Geef je mening eens een dagje vrij.JPG
Schud je brein eens op, schrap een gewoonte.JPG
Ergernis is een keuze, plezier hebben ook.JPG
Lachen doet zo veel.JPG
bottom of page